Chyba
 

Navigace

Standard plemene Tisk Email

Zem? p?vodu: Spojen krlovstv - ANGLIE. Vylecht?n Jamesem Hinksem v Birminghamu v 19. stolet zk?enm anglickho buldoka a blho anglickho terira (vyhynul plemeno).

Celkov vzhled: Mohutn stavba t?la, svalnat, dob?e vyven proporce, aktivn, ostr, odhodlan a inteligentn vraz

Charakteristika: Bulterir je gladitor psho rodu, pln ohn? a odvahy. Jedine?nm znakem je klabonos hlava tm?? vej?itho tvaru. Bez ohledu na velikost mus mt kad jedinec vyhran?n? sam? nebo sami? vraz, odpovdajc jeho pohlav.

Povaha: Velk temperament, avak ochotn? se pod?izuje vcviku. Velmi p?telsk.

Hlava: Dlouh, siln, hlubok a po konec ?enichu, ne vak hrub. P?i ?elnm pohledu je tm?? vej?it a dokonale vypln?n. Na povrchu nesm mt dn zhyby ani prolkliny. ?st lebky mezi uima mus bt dokonale ploch. Profil hlavy mus bt od tlnho hrbolu ke pi?ce enichu obloukovit, mrn? klabonos. ?enich je ?ern, nozdry irok, dob?e vyvinut. Spodn ?elist hlubok a siln. pi?ka nosu sklon?n.

Tlama: Zuby jsou siln a ?ist, dobrho tvaru s pravidelnm a dokonalm n?kovm zkusem. Pysky jsou hladk a p?ilhav.

O?i: Na prvn pohled zk, ikmo poloen a trojhelnkovit, hluboko posazen, ?ern nebo tmav? hn?d, kter se velmi bl ?ern. O?i maj pronikav lesk. Modr nebo ?ste?n? modr oko je nep?pustn!

Ui: Mal, tenk, posazen blzko sebe. Pes mus bt schopen dret je pevn? vzty?en a pi?ky mus sm??ovat dop?edu.

Krk: Svalnat, dlouh, klenut, od plec k hlav? se zuje. Na krku se nesm nachzet zhyby ani voln k?e.

P?edn ?st t?la: Plece svalnat a siln, ne vak p?li t?k. Lopatky jsou irok a ploch. Lokty jsou siln a rovn, zprst strm. Hrudn kon?etiny jsou siln, kosti kvalitn, okrouhl, umo?ujc pevn postoj. Jsou rovnob?n a u dosp?lho psa se jejich dlka p?iblin? rovn hloubce hrudnku.

Trup: Zavalit, dob?e klenut ebra, velk hloubka od kohoutku k hrudn kosti, kter sah trochu vc k zemi ne b?icho. H?bet je krtk a siln. Linie od hrudn kosti k slabinm vytv? ladnou, mrn? stoupajc k?ivku. Zep?edu je hrudnk p?im??en? irok.

Pnevn kon?etiny: P?i pohledu zezadu mus bt pnevn kon?etiny rovnob?n. Stehno je svalnat, ltko dob?e vyvinut. Koleno je dob?e ohnut. Nrt siln.

Tlapky: Jsou okrouhl, kompaktn s dob?e klenutmi prsty

Ocas: Krtk, nzko nasazen, vodorovn? nesen. U ko?ene je siln a zuuje se do jemn pi?ky.

Pohyb: Plynul, pravidlen, hladk a prostorn, krok dlouh a chovn typicky bezstarostn a ?il. Pohyb b?h? je p?m. Jen p?i rychlm pohybu je sbhav ke st?edu. Nohy maj mocn odraz.

Srst: Krtk, hladk, p?ilhav, drsn na omak s jemnm leskem.

Zbarven: Bl mus mt ?ist? blou barvu srsti, pouze pigmentov k?e nebo znaky na hlav? nejsou chybou. U barevnch jedinc? mus barevn srst p?evldat nad blou. Na rozloen nezle. P?ednost m hn. Povoleno je ?ern, ?erven a plav hn a trojbarevn zbarven. Te?kovn na bl je nedouc. Stejn? tak modr a jtrov zbarven.

Velikost: Vka a hmotnost nen stanovena. Poaduje se vak dojem maximln robustnosti podle velikosti psa, jeho kvality a pohlav.

Vady: Kad odchylka od p?edchzejcch bod? se hodnot jako vada a jej zvanost se hodnot podle mry odchylky od sprvnch proporc.
 
Copyright © bulterierka.czsurf.cz - všechna práva vyhrazena. Anglický bulteriér. Joomla Templates by templatejoomla. Joomla Templates sponzoruje Best of Joomla!